Psycholoog Tjimke De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-14.00: 06-38201177.
Je kunt ook je vragen mailen naar: info@psycholoog-tjimke.nl, een sms- of Whatsapp-bericht sturen.
knop-afspraak

Aangesloten bij

logotjes

Voor wie

Dit is een praktijk voor volwassenen, kinderen en jongeren en relatietherapie. Ik ben gespecialiseerd in kortdurende psychologische zorg: professioneel, effectief en betrokken, samen komen tot herstel en groei.

Lees meer

Over Tjimke de Vries

Ik werk met plezier, vakmanschap en inlevingsvermogen. Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in de klinische psychologie en lid van het NIP en de VGCT.

Lees meer

Logo-psycholoog-tjimke-de-vries

Clientverhalen

"Toen ik bij Tjimke kwam zei ze: ' Ik ben dol op mensen met angst, omdat ik ze alleen maar beter kan laten voelen!' En dat is zeker waar! Tjimke staat met beide benen op de grond en leert je hoe je door een andere kleur bril naar het leven kan kijken. Dit heeft mij enorm geholpen. Ik begrijp nu wat Tjimke bedoelt. Ik voel me weer goed en sterk!"

Babette Nieuwenhuizen, 31 jaar

 

Psycholoog Tjimke de Vries

Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli in julle regio. Zij bieden het neusje van de zalm op het gebied van zorg voor kinderen en gezinnen. Soms hebben mensen een team nodig en niet een enkele psycholoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/

Mijn visie: Kinderen (nog) niet welkom, ouders eerst aan de slag. 

Graag wil ik eerst samen met de ouders er goed voor gaan zitten om eerst samen te kijken wat er speelt met jouw kind en hoe we jullie vragen over jullie kind het beste kunnen beantwoorden.

Als de klachten voortkomen uit onhandig opvoedgedrag van de ouders, of als een stoornis bij het kind het beste via een ouderprotocol behandeld kan worden of als een interventie op school noodzakelijk is, dan hoeft het kind niet zelf in behandeling. Ik wil kinderen niet onnodig betrekken in het oplossen van een probleem of te snel een etiket opplakken. Ik wil voorkomen dat kinderen in therapie moeten terwijl zij niet een stoornis hebben -maar problemen als gevolg van situaties die volwassenen eerst moeten verbeteren of veranderen.

Als uit het onderzoek na voren komt dat de psycholoog het beste het behandeldoel kan bereiken samen met het kind, dan gaat de kind therapie natuurlijk van start.

EMDR pas ik altijd zo snel als mogelijk toe bij het kind als de klachten te maken hebben met een nare herinnering die in het heden nog teveel emotionele lading heeft.

Sinds kort is mijn beleid dat ik ook bij jongeren op de middelbare school eerst de ouders in ieder geval een keer zie vóór het kennismakingsgesprek met de jongere.

stap 1: maak eerst als ouder, het liefst beide ouders een afspraak bij mij zonder je kind of puber. Vul de vragenlijst vóór het kennismakingsgesprek alvast in. Het is belangrijk dat we vrijuit kunnen spreken zonder je kind te belasten. Pubers kunnen het eerste gesprek samen met de ouders komen, of de ouder of ouders komen in ieder geval eenmalig kennismaken. Daarna volgt met een jongere meestal een individueel traject met de ouders wat meer op de achtergrond.

Emotie focused en krachtgericht...

John Gottman heeft in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat emotionele coaching van je kinderen een krachtige manier is de band, ook in moeilijke tijden-sterk te houden. Ook besteden prominente wetenschappers in de psychologie steeds meer aandacht aan het leren omgaan met je eigen emoties (bv ook het niet wegdrukken of veroordelen van je emotie). Uit recent onderzoek blijkt dat dit een enorme extra dimensie en extra positieve boost geeft in iedere individuele behandeling van volwassene of jongere.

Kinderen op de basisschool zijn pas welkom binnen mijn praktijk voor een kind-behandeling als de psycholoog ook vindt dat daar een goede reden toe is. Ik zie over het algemeen in de eerste fase toch wat minder snel een goede reden om direct het kind individueel in behandeling te nemen dan de ouders -of sommige collega therapeuten. Ik snap de machteloosheid van de ouder. Ik wil alleen eerst de kans krijgen om goede diagnostiek te plegen en waar mogelijk de ouder in hun macht en kracht te zetten zonder een kind onnodig een therapie 'aan te doen'. Of het kind te vroeg in een therapie te betrekken terwijl ouders eerst zelf nog de benodigde vaardigheden moeten leren om hun kind goed bij te staan. 

Misschien denk je: 'Goh mooie binnenkomer, wat ongastvrij richting kinderen met emotionele klachten en meteen al lekker dwingend naar de omgeving van het kind jij, rare, botte kinderpsycholoog. Alsof de ouders zelf niet weten wat het beste is voor hun kind.'

Nou vaak niet, hoewel het heel wijs is om hulp te zoeken als je het zelf niet meer weet, weten ouders niet wat de mogelijkheden zijn om hun kind zelf bij te staan met de juiste ouderbegeleiding op basis van evidence based behandelingen. Bovendien is het veel krachtiger en effectiever om eerst een ouder te versterken in hun rol. Ouders overschatten of onderschatten (of allebei) ook nogal eens de compententies van hun kind. Verder worden naar mijn idee kinderen te vaak verantwoordelijk gemaakt voor zaken waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Of krijgen intenties en eigenschappen toebedeeld die niet eens mogelijk zijn op die leetijd. Of moeten dingen dragen waar hun kinderschouders nog niet opgemaakt zijn. En wat ook best vaak gebeurt is dat het kind volstrekt normaal doet (of niet gestoord) gezien de situatie of ontwikkelingsfase  en de ouders dat niet weten.

Kijk of jullie je in mijn belangrijkste uitgangspunten kunnen vinden.

 • Het belang van kind is staat voorop. 
 • Het is van het grootste belang voor het kind dat de band met hun ouders goed genoeg is en dat ouders zelf gelukkig en ontspannen zijn en dat de partnerrelatie van ouders goed is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat gelukkig ouders, gelukkig kinderen voortbrengen. 
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de het kind en het onderhouden van een goede interactie.
 • Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor hun eigen opvoeding en voor hun eigen zorg. Kinderen hoeven ook niet voor de ouder te zorgen of hun behoeften te vervullen. 
 • Een kind heeft veiligheid en vertrouwen nodig in de relatie met de ouders. En ruimte om zelf te exploren en hun eigen identiteit te gaan ontwikkelen en respect van hun ouders voor de behoefte aan hun autonomie.
 • Ik zie het als taak van de psycholoog om ouders te helpen om onhandig gedrag gestuurd door verkeerde opvattingen te helpen om buigen.
 • Ik ben erg bevlogen om gezinnen weer in balans te krijgen en ik stroop met alle liefde en inzet mijn handen uit de mouwen. Ik heb begrip voor alle fouten die je als ouder nog gaat maken. Of alle groeipijnen of eigen ellende.
 • Ik heb geen begrip voor ouders die zich er met een jantje van lei van willen afmaken uit angst of verongelijktheid en wiens houding naar hun kind negatief blijft. 
 • Boosheid zegt niks over de kwaliteit van relaties met hechtingsfiguren. Minachting en emotionele onbereikbaarheid van de ouder richting het kind en fouten niet herstellen of goedmaken wel. 
 • Emoties zijn nooit het probleem. Gedrag is het probleem en misinterpretaties en onwetendheid.
 • Ik ben duidelijk en transparant en zeg direct als ik tekenen van een verstoord vertrouwen van kind in de ouder zie.

Mijn inspiratiebronnen zijn John Gottman, Bruce Perry, de nederlandse EMDR vereniging en de CGT. Infant Mental Health is een prachtige ontwikkeling binnen de psychologie en schematherapie voor pubers biedt veel mogelijkheid tot herstellen van de emotionele groei van het kind (en ook de volwassene).

Boekentip: Hart voor je kind van John Gottman, And the baby makes three, John Gottman, Er zijn voor je kind van Marian de Zeeuw. 

De kracht en mogelijkheden van de ouders...

We gaan dus kijken op basis van bovengenoemde aangrijpingspunten of de ouder het met mijn hulp en analyses zelf kan oplossen of een stoornis kan managen. Ouders met de juiste tools en inzichten kunnen heel veel, blijkt uit onderzoek. En dat voelt voor ouders uiteindelijk ook beter dan het uit handen moeten geven aan een therapeut. 

Een ouderfiguur is onmisbaar voor kinderen

Een wetenschappelijke expert is soms eventjes onmisbaar

Samen bundelen we onze krachten voor jouw kind.

Een onterecht label helpt een kind niet vooruit, iets wat normaal blijkt problematiseren ook niet. Iets wat problematisch is normaliseren of bagatelliseren ook niet.

Wat heeft je kind nodig om zich beter te voelen?

Een betrokken ouder en een goed plan gebaseerd op gedegen onderzoek en kennis. 

Er is zoveel wat de volwassenen in het leven van een kind kunnen doen zonder dat het kind zelf direct in therapie moet om de problemen op te lossen.

Wanneer ben ik wel rap in het direct behandelen van het kind

Enkelvoudig trauma. En angststoornissen. Met EMDR.

Wat heb ik als ouder nodig?

Als opvoeder kun je je als het niet zo goed gaat met je kind heel kwetsbaar voelen.  Een hechte, geborgen thuisbasis is belangrijk voor het kind en voor de ouders. De meeste ouders willen hun kinderen graag verantwoord en goed opvoeden, maar soms ontbreekt het je aan de juiste kennis, vaardigheden, inzichten en ervaring.  Ik kan hier het nodige in betekenen.

Begeleiding van ouders is een belangrijk onderdeel in de behandelingen die ik bied. Mijn missie is om ouders te helpen een hecht en geborgen thuissituatie te vormen, ook al valt dat soms niet mee.  Een goede basis voor ieder mens heel belangrijk. Ik help je bijvoorbeeld door enkele begeleidende gesprekken, tips en adviezen in de omgang en aanpak van bepaald gedrag van jullie kind of geef uitgebreide voorlichting en/of actieve deelname in het behandelingsproces van jullie kind.

Jij, als belangrijkste rolmodel

Als belangrijkste persoon in het leven van je kind verkeer je als opvoeder in de beste positie om je kind actief vanuit alledaagse situaties te begeleiden. Ouderbegeleiding vindt individueel of met beide ouders plaats. De frequentie van de begeleiding wordt in overleg met  jou bepaald en is mede afhankelijk van de ernst van de problematiek. Indien de ouders zijn gescheiden, wordt meestal gewerkt met de verzorgende ouder. Indien nodig, wordt ook de niet-verzorgende ouder bij de behandeling betrokken. Een sessie met jullie kind kan alleen gestart worden met toestemming van beide ouders, ook al zijn jullie gescheiden.
 
Mijn doel van jullie ouderbegeleiding is erop gericht dat de opvoeder in staat zijn te kunnen omgaan met het probleemgedrag van jullie kind of het probleemgedrag van jullie, als ouder. Ik help jullie om gedragsverandering bij jezelf en je kind te bewerkstelligen, zodat er weer stabiliteit en rust in het gezin komt.

Er wordt bijvoorbeeld voor ouderbegeleiding gekozen wanneer:

 • Jouw kind sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, of (onbegrepen) lichamelijke klachten ervaart en je niet goed weet hoe je jouw kind hierbij het beste kunt helpen
 • Er problemen zijn in de omgang tussen jou,  of jouw partner (bijv. na scheiding) en jouw kind
 • Je niet weet hoe te handelen nadat de diagnose van jouw kind duidelijk is, bijvoorbeeld bij ADHD autisme of hoogbegaafdheid
 • Jouw  kind een nare traumatische ervaring heeft ondergaan en je niet weet hoe hem/haar te ondersteunen
 • Je twijfelt of je het wel goed aanpakt als ouder
 • Als de band met je kind minder goed lijkt.

 

 

Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli in jullie regio. Zij bieden het neusje van de zalm op het gebied van zorg voor kinderen en gezinnen. Soms hebben mensen een team nodig en niet een enkele psycholoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/

De puberteit en de middelbare school zijn niet altijd even makkelijk. Veel pubers zijn onzeker of opstandig en erg bezig met hun eigen identiteit. Zo was ik vroeger zelf ook. Aan het begin van jouw gesprekken met mij kan je je machteloos voelen en vind je het misschien best moeilijk en ongemakkelijk om met mij te praten. Je hebt het idee dat niemand je begrijpt. Ik hoop dat ik jou wel kan begrijpen en wil samen met jou, een goede oplossing vinden voor jouw probleem. Zodat je daarna weer zelf verder kan met je leven. Ik neem jouw mening en gevoel erg serieus. Jij kent jezelf het beste. Ik zal je alleen helpen om meer inzicht te krijgen in je probleem en je bijstaan in het veranderen van het probleem. Mensen van jouw leeftijd vinden om hulp vragen vaak moeilijk omdat je juist bezig bent om op je eigen benen te gaan staan. Hierdoor kun je je heel alleen voelen. Je ouders zullen in principe niet aanwezig zijn bij de sessies, maar als het goed is voor jou, kunnen we samen kijken of we zij bij jouw proces kunnen betrekken, zodat het weer goed komt.

Welke problemen of klachten kun je als jongere bij Psycholoog Tjimke de Vries terecht?

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Je buitengesloten voelen
 • Liefdesverdriet
 • Moeite hebben met je uiterlijk
 • Gepest worden
 • Gescheiden ouders
 • Moeite met contact maken
 • Concentratieproblemen en slechte cijfers
 • Faalangst
 • Ruzie met je familie
 • Te veel of te weinig eten
 • Traumabehandeling als iets naars hebt meegemaakt
 • Rouwverwerking als je een dierbare is doodgegaan
 • Je somber, bang, eenzaam of paniekerig voelen

Natuurlijk zijn er nog genoeg andere dingen waar je als jongere tegen aan kunt lopen, waardoor je vastloopt in je dagelijks leven. Als ouder of jongere kun je met al je vragen altijd contact op nemen met mij, psycholoog Tjimke de Vries.

 

Het is een voorwaarde dat ik eerst jullie als ouder(s) ontmoet, zonder jullie kind als deze jonger is dan 16.  Ouders zijn heel belangrijk in het bevorderen van het welzijn van kinderen en het verminderen en het verhelpen van de problematiek bij kinderen. 

Ik wil graag vrijuit kunnen spreken over wat er speelt bij jullie kind en jullie als gezin en ouders. Ouders kunnen vaak veel meer betekenen dan zij denken en ik ben er om jullie handvatten en inzichten te bieden zodat jullie je niet meer machteloos hoeven voelen. 

Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli of naar een grote GGZ jeugdinstelling in julle regio. Zij bieden het neusje van de zalm op het gebied van zorg voor kinderen en gezinnen. Soms hebben mensen een team nodig en niet een enkele psycholoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/ of naar https://www.youz.nl/

De kracht en macht van de ouder

De kracht van ouder ligt in de band die hun kind met hen heeft. Ik help je onhandig opvoedgedrag om te zetten in sensitief opvoedgedrag. Ik help jou je kind helpen. 

Veel moeders doen het al bijzonder goed richting hun kinderen maar vergeten zichzelf een klopje op de schouders te geven. Sterker nog: ze halen zich zelf onterect naar beneden. Met de kinderen gaat het goed maar moeders gaat gebukt onder misplaatste schuld en de verpletterende verantwoordelijkheid.

Toch zijn er ook veel ouders die zichzelf overschatten en niet goed weten hoe ze hun kind met respect en met inleving kunnen behandelen. Ongeveer 1/3 van de kinderen blijken onveilig gehecht aan hun ouders met alle gevolgen van dien. 95% van de ouders zijn erg te spreken over hun opvoedvaardigheden. Hier gaat dus iets mis. De wetenschap heeft gelukkig allemaal kennis vergaart. Opvallend is hoe recent de laatste doorbraken zijn als het gaat om inzicht en handvatten inzake het welzijn van het kind. Niet zo lang geleden dacht ik zelf ook dat kinderen wel tegen een stootje kunnen of niet zo veel mee krijgen als ze heel jong zijn.

Trauma-bewust en optimistisch

Ouders kunnen hun kinderen maken of breken en liefde alleen is niet genoeg. In Nederland is het bijna niet correct om er over te spreken maar er bestaat zoiets als een niet goede ouder of zelfs een ronduit slechte ouder. Ik heb veel volwassen clienten die nog steeds worstelen en in verwarring zijn over het feit dat hun ouders zichzelf belangrijker vonden dan hen, of ouders die simpelweg niet liefdevol waren. Het is bijna als vloeken in de kerk om te zeggen dat niet iedere ouder het goed bedoelt. De meesten wel gelukkig, maar niet iedereen. Het helpt mijn volwassen clienten op het beestje bij de juiste naam te noemen. Deze waarheid kan bevrijden.

Dit geldt echter nog niet voor de kinderen. Bij de kinderen is de ouder aan slag en verantwoordelijk en moet het kind niet belast worden met het rugtasje van moeder of de relatieperikelen van de ouders.

De client die door mij oprecht bewonderd wordt is de ouder die ondanks de schaamte en schuld en angst en zijn eigen nare ervaringen en kwetsbaarheid en goed bedoelde onhandigheden de dialoog kan aangaan om zo nodig een andere houding aan te nemen en andere aanpak te hanteren. 

In de bres voor het kind en in de bres voor de ouder

Er bestaat zoiets als een onhandig ouder met enorm veel schuld en er bestaat zoiets als een veeleisende ouder. De eerste wil maar wat graag aan de slag met zichzelf ook al is dat pijnlijk en zwaar, de twee kent zichzelf te veel rechten toe als ouder en kent het kind ten onrechte verkeerde intenties toe. Ik zie het als mijn missie om dit samen met jullie als ouders te veranderen. Ouders zijn over teveel betrokken en maken het kind onnnodig angstig of kleiner dan hij of zij is. Of ouders zijn onderbetrokken en maken het kind veel groter dan hij of zij is. En er zijn ouders die een minachtende kijk op kinderen hebben. Minachting is het zoutzuur van de liefde, aldus John Gottman. Minachting in hechtingsrelaties (je partner, je ouder of je kind) komt veel voor. Bij kinderen is het uiten van minachting naar je kind emotionele mishandeling. 

Ouders onderschatten vaak de invloed en de mogelijkheid die ze hebben om hun kind te laten groeien en bloeien, ook al heeft je kind klachten. En als je niet weet wat er speelt en wat te doen dan grijp je terug naar wat je zelf in je jeugd hebt geleerd van je eigen ouders. 

De meeste ouders doen het goed genoeg. Maar nog best veel ouders (dit geldt ongeveer overal ter wereld deze verdeling) schieten echter tekort. 

Het is mijn taak om je kind en jullie als ouders zo goed mogelijk te leren begrijpen en bij te staan. Dat begint in mijn praktijk sinds een tijd eerst altijd bij de ouders. En daarna komt het kind als dit nodig of wenselijk is. Kinderen hebben rechten. De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het kind. Mijn taak is om jullie probleem zo goed mogelijk te doorgronden en met de juiste tools en ondersteuning de ouder weer in de kracht te zetten met een evidence based aanpak.. 

Voor welke klachten?

Voor kinderen met stoornissen zoals gedragstoornissen ADHD of ASS zijn het ook de ouders die een adequaat behandelprogramma moeten aanleren en uitvoeren.

Kinderen met trauma hebben een ouder nodig als ze dit met EMDR aan het verwerken zijn.

Kortom: ik heb jullie nodig als ouders om jullie kind te helpen. Hierbij kunnen jullie bouwen op mijn expertise en competenties als psycholoog en bouw ik op jullie wens om je kind zo goed mogelijk bij te staan. Dit is een samenwerkingsverband. Mijn visie is dat een ouder hun kind het beste kan helpen groeien en ontwikkelen. De pech is alleen dat veel ouders niet goed weten wat het meest handig is om je kind bij te staan in moeilijk gedrag of heftige emoties. Ouders weten vaak niet precies wat hun kind nodig heeft als deze het moeilijk heeft. Of ze proberen krampachtig het precies zo of exact tegenovergesteld van hun eigen opvoeding te doen, waardoor ze net er naast kunnen zitten. Dit maakt dat je je als ouder erg kwetsbaar en machteloos kunt voelen. Als hulpverlener zie ik het als mijn missie om ouders duidelijk te maken wat ze kunnen betekenen om hun kind weer beter te laten voelen en functioneren. 

Daarom geldt: eerste de ouder (s), dan het kind. Je band met je kind en het herstel van de problemen van je kind, zijn slechts een paar stappen in de goede richting verwijderd.

Onder de kop ouderbegeleiding vind je mijn volledige visie en insteek omtrent het noodzakelijke belang van de ouder-kindrelatie in het welzijn van hun kind en hun inzet in de behandeling voor kinderen met een stoornis. 

Let Op!

Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende. 

In de gezondheidszorg mag een patiënt alleen worden behandeld met zijn toestemming. Uw kind is 12 tot 16 jaar. Dan geldt dat het kind én de ouders toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling. Als een van beide partijen toestemming weigert, mag de behandeling in principe niet plaatsvinden. De behandelaar zal altijd proberen om iedereen op 1 lijn te krijgen.

Een jongere van 16 jaar of ouder heeft geen toestemming van de ouders nodig. Hij beslist zelf over zijn behandeling.

 

Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli in julle regio. Zij bieden het neusje van de zalm op het gebied van zorg voor kinderen en gezinnen. Soms hebben mensen een team nodig en niet een enkele psycholoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/

Hoi, wat fijn dat je mijn website hebt kunnen vinden. De meeste kinderen die mijn hulp zoeken voelen zich niet zo goed en willen dat daar verandering in komt en ik heb samen met je ouders al gekeken dat ik je waarschijnlijk kan helpen.

Misschien ben je verdrietig omdat je je oma bent verloren of je hebt iets moeilijks meegemaakt en wil je weer vrolijk worden. Misschien ben je vaak boos en heb je daarom vaak ruzie met je ouders of zusje, of misschien ben je bang en durf je daarom veel dingen niet te doen of misschien weet je niet zo goed wat er aan de hand is, maar toch merk je dat er iets vervelends is.

Sommige kinderen zijn heel druk, waardoor zij op school zich niet goed kunnen concentreren. Sommige kinderen hebben niet zoveel vriendjes of worden gepest. Sommige kinderen zijn verlegen en niet zo blij met zichzelf.

Een psycholoog zoals ik kan je vaak helpen bij dit soort problemen, maar ook met andere dingen die je rot of naar vindt. Je hoeft het er dus niet alleen mee rond te lopen en je zult je vaak een stuk beter voelen door te praten en opdrachten te doen met mij. We gaan samen dingen oplossen, zodat je je thuis en op school weer goed voelt.

Samen met je vader en moeder of met diegene die voor jou zorgt kom je naar de praktijk om te vertellen wat er aan de hand is. Wat er moeilijk is, maar ook wat jij goed kan en leuk vindt. Samen gaan we dan zoeken waarmee we jou en jouw ouders zouden kunnen helpen en wat voor jou een fijne manier is.

Met welke problemen komen kinderen vaak bij mij?

 • Als je het moeilijk vindt om vrienden te maken
 • Als je je alleen voelt
 • Als je vaak bang bent
 • Als je je ‘anders dan anderen’ voelt
 • Als je druk bent in je hoofd
 • Als je vaak dingen móet doen van jezelf
 • Als je altijd meteen iets doet en daarna pas erover na kan denken
 • Als je je vaak verdrietig voelt
 • Als je iets naars hebt meegemaakt
 • Als je vaak ruzie hebt met je vader en/of moeder of met andere kinderen
 • Als je vaak buikpijn, hoofdpijn of andere pijn hebt
 • Als je het niet leuk vindt op school

 

 

Exact de vinger op de zere plek en aandacht voor emotionele intelligentie

In de diagnostische fase is het belangrijk te onderzoeken wat er moet veranderen. Tijdens de diagnostiek inventariseer en kwantificeer ik de klachten en problemen. Om te achterhalen wat er precies speelt bij jullie kind, gebruik ik naast mijn klinische blik, ook meetinstrumenten. Ik gebruik verschillende vragenlijsten die jullie invullen -als ouder of de leerkracht. Ook zijn er vragenlijsten die jullie kind zelf invult vanaf een bepaalde leeftijd. Zo krijg ik een goed beeld van het probleemgedrag en de vaardigheden op een gestandaardiseerde manier. En dat is belangrijk voor een goede diagnose en behandelplan. Ik doe uitvoerig onderzoek naar de kwalitiet van de ouder-kindrelatie. Het is voor mij standaard om altijd een emotio focused analyse te maken van de interactie tussen ouder en kind om de emotioregulatievaardigheden van het kind te vergroten. Uit baanbrekend onderzoek van John Gottman blijkt dat emotie coaching zorgt voor emotionele intelligente kinderen en dat het EQ de belangrijkste voorspeller is van een gelukkig leven voor je kind.  

Tijdens de diagnostiek bepalen we de voorlopige hulpvraag van je kind en jullie als ouder en creëren we concrete behandeldoelen.

Geen onterecht etiket of label: ieder kind zijn eigen label

Kinderen worden vaker wel dan niet gediagnosticeerd met ontwikkelingsstoornissen als AHDD of PDD nos als ze last hebben van boosheid of koppigheid (vaak de jongens) of worden geetiketeerd als hoogsensitief (vaak de meisjes). Het is heel interessant en belangrijk om te kijken of je kind echt een stoornis heeft (wat natuurlijk het geval kan zijn en wat belangrijk is om te ontwaren) of dat er iets anders speelt.

Niet te snel een etiket op je kind

Vervolgens kijk ik of er wordt voldaan aan een beschrijvende DSM-V classificatie en ontwerp ik een theorie over de factoren die de klachten en problemen veroorzaken of instandhouden door analyses te maken van problematisch gedrag, de pijnlijke emoties of moeilijke situaties. 

Als we daarna een definitieve hulpvraag en behandeldoel voor het kind of de ouders hebben vastgesteld, zal ik voorlichting geven over de gediagnosticeerde stoornis en de bijbehorende behandeling.

De laatste fase in de diagnostiek is het ontwikkelen en voorstellen van een op maat gemaakt behandelplan. Ik werk evidence-based. Samen gaan we kijken of we overeenstemming hebben in de doelen en of het kind en de ouders zich kunnen vinden in de aanpak die ik voorstel en of ik aan jullie verwachtingen kan voldoen. Als ik niet het nodige kan betekenen dan verwijs ik door naar de juiste instantie.

Ouders helpen hun kind met hulp van een expert

Soms blijkt tijdens de diagnostiek het allemaal mee te vallen en is er sprake van overbezorgdheid van de ouder over normale, gezonde emoties of gedrag. Vaak blijkt er echter sprake van een probleem waar ik jullie kind als psycholoog goed bij kan helpen en meestal begin ik dan eerst bij het helpen van de ouders. Of wordt duidelijk uit de analyses dat ik het beste alleen de ouder kan begeleiden om het probleem op te lossen. Het kan ook dat ik jullie kind doorverwijs naar een collega met een bepaalde expertise of een instelling als blijkt dat wenselijk of noodzakelijk is. 

Ik wil jullie kind zo goed mogelijk bijstaan in zijn ontwikkeling en herstel en een goede en de juiste diagnose  helpt mij hierbij.

 

Psycholoog-tjimke werkte voorheen ook onder de websites www.psycholoog-lansingerland.nlwww.psycholoog-westland.nl en www.psychologie-zoetermeer.nl. Klanten uit het Westland in het algemeen, dus ook uit Lansingerland en Zoetermeer kunnen natuurlijk nog steeds terecht bij een van de locaties van Psycholoog Tjimke in Bergschenhoek of Hoek van Holland.

Bergschenhoek

Psycholoog Tjimke Bergschenhoek
Notaris Kruytstraat 36
2661 HP Bergschenhoek

Hoek van Holland

Psycholoog Tjimke Hoek van Holland
Rietdijkstraat 72 A
3151 HJ Hoek van Holland