Psycholoog Tjimke De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-14.00: 06-38201177.
Je kunt ook je vragen mailen naar: info@psycholoog-tjimke.nl, een sms- of Whatsapp-bericht sturen.
knop-afspraak

Kinderen en Jongeren

Logo-psycholoog-tjimke-de-vries

Clientverhalen

"Vroeger had ik een rooskleurig beeld van het moederschap. Kinderen opvoeden, dat zou ik wel even doen. Toen ik eenmaal kinderen had, bleek dat vies tegen te vallen. Ik raakte gefrustreerd en liep vast. Tjimke heeft me op zeer vakkundige wijze geholpen om het beeld dat ik had van het moederschap en van mezelf als moeder, bij te stellen. Ik ben nu een relaxter mens en kijk met een mildere blik naar mezelf – ook op andere gebieden dan het moederschap. Tjimke luistert, analyseert, confronteert en vraagt door op hoog tempo, waardoor je in 45 minuten heel veel kunt bespreken. Ik heb gehuild en gelachen tijdens de sessies, en vooral heel veel geleerd."

Karin, 38 jaar

Werkwijze kinder- en jeugdpsycholoog en ouderbegeleiding

Het is een voorwaarde dat ik eerst jullie als ouder(s) ontmoet, zonder jullie kind als deze jonger is dan 16.  Ouders zijn heel belangrijk in het bevorderen van het welzijn van kinderen en het verminderen en het verhelpen van de problematiek bij kinderen. 

Ik wil graag vrijuit kunnen spreken over wat er speelt bij jullie kind en jullie als gezin en ouders. Ouders kunnen vaak veel meer betekenen dan zij denken en ik ben er om jullie handvatten en inzichten te bieden zodat jullie je niet meer machteloos hoeven voelen. 

Mocht je kind of je gezin meer complexe problematiek hebben dan verwijs ik jullie bij deze direct door naar de Opvoedpoli of naar een grote GGZ jeugdinstelling in julle regio. Zij bieden het neusje van de zalm op het gebied van zorg voor kinderen en gezinnen. Soms hebben mensen een team nodig en niet een enkele psycholoog. https://www.opvoedpoli.nl/wat-doen-we/ of naar https://www.youz.nl/

De kracht en macht van de ouder

De kracht van ouder ligt in de band die hun kind met hen heeft. Ik help je onhandig opvoedgedrag om te zetten in sensitief opvoedgedrag. Ik help jou je kind helpen. 

Veel moeders doen het al bijzonder goed richting hun kinderen maar vergeten zichzelf een klopje op de schouders te geven. Sterker nog: ze halen zich zelf onterect naar beneden. Met de kinderen gaat het goed maar moeders gaat gebukt onder misplaatste schuld en de verpletterende verantwoordelijkheid.

Toch zijn er ook veel ouders die zichzelf overschatten en niet goed weten hoe ze hun kind met respect en met inleving kunnen behandelen. Ongeveer 1/3 van de kinderen blijken onveilig gehecht aan hun ouders met alle gevolgen van dien. 95% van de ouders zijn erg te spreken over hun opvoedvaardigheden. Hier gaat dus iets mis. De wetenschap heeft gelukkig allemaal kennis vergaart. Opvallend is hoe recent de laatste doorbraken zijn als het gaat om inzicht en handvatten inzake het welzijn van het kind. Niet zo lang geleden dacht ik zelf ook dat kinderen wel tegen een stootje kunnen of niet zo veel mee krijgen als ze heel jong zijn.

Trauma-bewust en optimistisch

Ouders kunnen hun kinderen maken of breken en liefde alleen is niet genoeg. In Nederland is het bijna niet correct om er over te spreken maar er bestaat zoiets als een niet goede ouder of zelfs een ronduit slechte ouder. Ik heb veel volwassen clienten die nog steeds worstelen en in verwarring zijn over het feit dat hun ouders zichzelf belangrijker vonden dan hen, of ouders die simpelweg niet liefdevol waren. Het is bijna als vloeken in de kerk om te zeggen dat niet iedere ouder het goed bedoelt. De meesten wel gelukkig, maar niet iedereen. Het helpt mijn volwassen clienten op het beestje bij de juiste naam te noemen. Deze waarheid kan bevrijden.

Dit geldt echter nog niet voor de kinderen. Bij de kinderen is de ouder aan slag en verantwoordelijk en moet het kind niet belast worden met het rugtasje van moeder of de relatieperikelen van de ouders.

De client die door mij oprecht bewonderd wordt is de ouder die ondanks de schaamte en schuld en angst en zijn eigen nare ervaringen en kwetsbaarheid en goed bedoelde onhandigheden de dialoog kan aangaan om zo nodig een andere houding aan te nemen en andere aanpak te hanteren. 

In de bres voor het kind en in de bres voor de ouder

Er bestaat zoiets als een onhandig ouder met enorm veel schuld en er bestaat zoiets als een veeleisende ouder. De eerste wil maar wat graag aan de slag met zichzelf ook al is dat pijnlijk en zwaar, de twee kent zichzelf te veel rechten toe als ouder en kent het kind ten onrechte verkeerde intenties toe. Ik zie het als mijn missie om dit samen met jullie als ouders te veranderen. Ouders zijn over teveel betrokken en maken het kind onnnodig angstig of kleiner dan hij of zij is. Of ouders zijn onderbetrokken en maken het kind veel groter dan hij of zij is. En er zijn ouders die een minachtende kijk op kinderen hebben. Minachting is het zoutzuur van de liefde, aldus John Gottman. Minachting in hechtingsrelaties (je partner, je ouder of je kind) komt veel voor. Bij kinderen is het uiten van minachting naar je kind emotionele mishandeling. 

Ouders onderschatten vaak de invloed en de mogelijkheid die ze hebben om hun kind te laten groeien en bloeien, ook al heeft je kind klachten. En als je niet weet wat er speelt en wat te doen dan grijp je terug naar wat je zelf in je jeugd hebt geleerd van je eigen ouders. 

De meeste ouders doen het goed genoeg. Maar nog best veel ouders (dit geldt ongeveer overal ter wereld deze verdeling) schieten echter tekort. 

Het is mijn taak om je kind en jullie als ouders zo goed mogelijk te leren begrijpen en bij te staan. Dat begint in mijn praktijk sinds een tijd eerst altijd bij de ouders. En daarna komt het kind als dit nodig of wenselijk is. Kinderen hebben rechten. De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het kind. Mijn taak is om jullie probleem zo goed mogelijk te doorgronden en met de juiste tools en ondersteuning de ouder weer in de kracht te zetten met een evidence based aanpak.. 

Voor welke klachten?

Voor kinderen met stoornissen zoals gedragstoornissen ADHD of ASS zijn het ook de ouders die een adequaat behandelprogramma moeten aanleren en uitvoeren.

Kinderen met trauma hebben een ouder nodig als ze dit met EMDR aan het verwerken zijn.

Kortom: ik heb jullie nodig als ouders om jullie kind te helpen. Hierbij kunnen jullie bouwen op mijn expertise en competenties als psycholoog en bouw ik op jullie wens om je kind zo goed mogelijk bij te staan. Dit is een samenwerkingsverband. Mijn visie is dat een ouder hun kind het beste kan helpen groeien en ontwikkelen. De pech is alleen dat veel ouders niet goed weten wat het meest handig is om je kind bij te staan in moeilijk gedrag of heftige emoties. Ouders weten vaak niet precies wat hun kind nodig heeft als deze het moeilijk heeft. Of ze proberen krampachtig het precies zo of exact tegenovergesteld van hun eigen opvoeding te doen, waardoor ze net er naast kunnen zitten. Dit maakt dat je je als ouder erg kwetsbaar en machteloos kunt voelen. Als hulpverlener zie ik het als mijn missie om ouders duidelijk te maken wat ze kunnen betekenen om hun kind weer beter te laten voelen en functioneren. 

Daarom geldt: eerste de ouder (s), dan het kind. Je band met je kind en het herstel van de problemen van je kind, zijn slechts een paar stappen in de goede richting verwijderd.

Onder de kop ouderbegeleiding vind je mijn volledige visie en insteek omtrent het noodzakelijke belang van de ouder-kindrelatie in het welzijn van hun kind en hun inzet in de behandeling voor kinderen met een stoornis. 

Let Op!

Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende. 

In de gezondheidszorg mag een patiënt alleen worden behandeld met zijn toestemming. Uw kind is 12 tot 16 jaar. Dan geldt dat het kind én de ouders toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling. Als een van beide partijen toestemming weigert, mag de behandeling in principe niet plaatsvinden. De behandelaar zal altijd proberen om iedereen op 1 lijn te krijgen.

Een jongere van 16 jaar of ouder heeft geen toestemming van de ouders nodig. Hij beslist zelf over zijn behandeling.

 

Psycholoog-tjimke werkte voorheen ook onder de websites www.psycholoog-lansingerland.nlwww.psycholoog-westland.nl en www.psychologie-zoetermeer.nl. Klanten uit het Westland in het algemeen, dus ook uit Lansingerland en Zoetermeer kunnen natuurlijk nog steeds terecht bij een van de locaties van Psycholoog Tjimke in Bergschenhoek of Hoek van Holland.

Bergschenhoek

Psycholoog Tjimke Bergschenhoek
Notaris Kruytstraat 36
2661 HP Bergschenhoek

Hoek van Holland

Psycholoog Tjimke Hoek van Holland
Rietdijkstraat 72 A
3151 HJ Hoek van Holland