Psycholoog Tjimke De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-14.00: 06-38201177.
Je kunt ook je vragen mailen naar: info@psycholoog-tjimke.nl, een sms- of Whatsapp-bericht sturen.
knop-afspraak
Logo-psycholoog-tjimke-de-vries

Clientverhalen

"Tjimke heeft voor onze relatie veel betekend als therapeut. ZIj komt in de sessies snel tot de kern van het probleem door de juiste vragen te stellen en snel te schakelen. Tjimke zal nooit partij kiezen en ieders belang in het oog houden. De sessies zijn leerzaam en soms confronterend (wat verhelderend werkt). Door de concrete handvatten die we hebben gekregen loopt onze relatie weer soepel, ook onze kinderen merken dat.

Samenwerken met Tjimke is erg prettig gezien haar professionaliteit en integriteit; daarbij is ze gewoon een heel leuk mens"

 

Simon (45) en Monique (46)

Relatieproblemen

"Leven is leven in relatie."
Lao-Tse (Chinees filosoof +/- 600 v.C.)

Of beter gezegd (haha):

" Een tevreden, zinvol bestaan leef je in een goede (!) relatie met je partner of belangrijke anderen"

Tjimke de Vries (psycholoog, 1978 n.C.)

Ruzies, tegenslag en botsende karakters komen binnen de meeste relaties voor. In veel gevallen komen de partners er samen uit. Soms lukt dat echter niet. Dan kan relatietherapie een oplossing bieden. Vaak is er onbegrip voor elkaar, een gebrek aan vertrouwen of een groot meningsverschil waarin geen overeenstemming kan worden bereikt. Relatieproblemen kunnen door veel dingen veroorzaakt of verergerd worden, zoals bijvoorbeeld stress, sleur, problemen met (stief)kinderen, vreemdgaan, verslavingen, ziekte, seksuele problemen of structurele ergernissen. Hierdoor kunnen langdurige conflicten ontstaan met het risico dat je steeds verder uit elkaar groeit, zelfs een hekel aan elkaar krijgt en jullie liefde verloren gaat. Een relatietherapie kan ook ingezet worden zonder dat er sprake is van kommer en kwel, bijvoorbeeld om een relatie te verdiepen of om kleine barstjes te lijmen.

Psycholoog Tjimke de Vries, relatietherapie.

De manier hoe mensen met zichzelf en relaties omgaan heeft mij altijd mateloos geboeid. Ik ben psycholoog en geef ook veel individuele behandelingen. Relatietherapie is voor een behandelaar altijd een extra uitdaging omdat je twee mensen tegenover je hebt, die ieder op hun eigen manier gelijk hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden. De wetenschap heeft goede behandelmethoden ontwikkeld om stellen er weer bovenop te krijgen. Door mijn opleiding weet ik welke technieken en inzichten een verbetering geven.

In mijn leven zijn mij de nodige liefdesverdriet en relatieperikelen ook niet bespaard gebleven en ik weet uit eigen ervaring hoe pijnlijk de teloorgang van een relatie kan zijn. Een levenspartner is toch degene bij wie je een zachte plek hebt om te landen, bij wie je kwetsbaar mag zijn, met wie je waarlijk intiem kan zijn. Bij de mensen die relatietherapie komen staat die allemaal op het spel en dit roept vaak heftige emoties op. Dit begrijp ik heel goed, ik zie het als mijn taak om zoiets belangrijks als een goede partnerrelatie weer op de rit te krijgen.

Het leed dat een relatieprobleem heet.

Als het in je relatie niet goed gaat, dan gaat niks goed. Je gaat dingen vermijden: moeilijke onderwerpen, elkaar en je eigen gevoelens. In stilte stellen jullie dezelfde vraag: hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Relatieproblemen worden gekenmerkt door aanhoudende pogingen de ander te doen veranderen of iets te laten inzien. De pogingen stuiten op ongewenste tegenreacties, waarbij men elkaar wederzijds versterkt in het ongewenste gedrag. Er is een patroon ontstaan van strijd en afstand. Jullie voelen je allebei eenzaam, machteloos of moegestreden.

Ondanks alles toch nog bij elkaar

Misschien uit gewoonte, of voor de kinderen. Misschien ook omdat je je kunt herinneren hoe het was, wat jullie van plan waren, hoe jullie wilden leven, hoe jullie liefde was. Je weet dat de relatie het waard is. Alleen niet zoals het nu gaat. Maar samen er over praten om het op te lossen, dat loopt toch steeds uit op ruzie of dezelfde verwijten over en weer. Door de aanhoudende strijd en frustraties is er een klimaat ontstaan van onveiligheid en vijandigheid en een verstoorde intimiteit. Jullie durven je niet meer kwetsbaar op te stellen en je kunt de ander niet meer bereiken en aanvaarden. Deze dynamiek is voor beide partners emotioneel beschadigend. In mijn praktijk hoop ik zo snel mogelijk deze pijnlijke cirkel te doorbreken. Met inzicht, empathie en interventies.

Vraag hulp...

Doe het niet alleen. Jullie zijn in patronen beland waar jullie niet boven uit kunnen stijgen. Het gesprek dat jullie, in woorden en daden voeren, is zo vaak herhaald ('daar gáán we weer') dat de einduitkomst eigenlijk al bekend is. Relatietherapie helpt jullie deze patronen te doorbreken, open te staan voor elkaars gevoelens, emoties, en wensen. Om elkaar weer te zien.

Maak geen overhaaste of wanhopige beslissingen

In mijn praktijk zie ik vaak dat mensen na hun initiële besluit in therapie te gaan, uiteindelijk tóch weer proberen om er zelf uit te komen. Of er worden impulsieve, wanhopige of ondoordachte besluiten genomen die moeilijk meer terug te draaien zijn. Hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn; in de meeste gevallen leidt dit tot het onnodig uitstellen van adequate hulp. Het gevolg kan nog meer emotionele ellende tot gevolg hebben en, op termijn, nog hogere drempels om eruit te komen. Mijn standpunt is: hulp inroepen als je er zelf niet meer uitkomt is verstandig, moedig en eigenlijk heel normaal.

Tot aan de eerste afspraak en ook in de eerste fase van de therapie probeer zoveel mogelijk moeilijke onderwerpen die tot conflict leiden te vermijden, als jullie tot een consensus of oplossing zouden kunnen komen dan zou dit probleem al veel eerder opgelost zijn. Beslissen om te gaan verhuizen, een kindje te nemen of de partner in te wisselen (of andere levensveranderende beslissingen) kunnen altijd later nog genomen wanneer jullie niet gestuurd worden door een arsenaal aan negatieve gevoelens. Gevoelens kunnen vaak gerepareerd worden door jullie gedachten en gedrag te veranderen in de relatie. 
In de gevallen dat je partner twijfels heeft, kun je gerust alleen komen. Dat geeft je de kans om alvast wat meer grip te krijgen op je relatie en het sluit een gezamenlijke afspraak op een later tijdstip niet uit.

Hoe werkt een relatietherapie bij Psycholoog Tjimke de Vries

Bij relatieproblemen is meestal een verschil van zienswijze tussen de partners en beide meningen tellen. Twee personen, twee waarheden. Ik ga mijn best doen om jullie gebalanceerd te benaderen. Dit betekent dat ik er van uit ga dat jullie allebei voor een deel verantwoordelijk zijn voor de problemen en de oplossingen en dat ik ieders aandeel in het probleem ga benoemen. Ik ga proberen om geen partij te trekken. Ieder mens heeft een diepgeworteld verlangen naar aandacht, emotionele responsiviteit en wederzijdse belangstelling van de partner. Ik richt me op de emotionele band. Het is belangrijk de intieme hechting te herstellen. Mijn doel voor jullie relatie is dat een veilig, betrokken, troostrijk en plezierig contact ontstaat.
Het gedrag van de een beïnvloedt het gedrag van de ander. Dit maakt dat het belangrijk is dat jullie allebei verantwoordelijkheid nemen voor jullie aandeel in het creëren en in stand houden van deze circulaire en negatieve interacties. Beide partners voelen zich kwetsbaar, buitengesloten, alleen en angstig, en als respons gaan ze trekken óf terugtrekken. Het is belangrijk om inzicht te krijgen en elkaars gevoel hierin te begrijpen en valideren.

Therapie is geen wondermiddel, maar met de behandeling die ik bied treedt bij 70% verbetering op, volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken. In de behandeling gaan we intensief werken aan de relatie. Het eigenlijke werk van de behandeling moet voor het grootste deel thuis plaatsvinden.

Houd moed, in ieder geval voor nu...

Veel mensen die in relatietherapie komen zijn moegestreden. De meesten hebben al op verschillende manieren geprobeerd de relatie te verbeteren maar bereiken slechts een pijnlijke herhaling van zetten.
Mijn advies luidt steevast: Geef de therapie een eerlijke kans, scheiden kan altijd nog!
Zet gevoelens als 'ik wil niet meer' of 'ik houd niet meer van mijn partner' voor nu even opzij. Het is de bedoeling dat we voor jullie beiden een bevredigende manier van leven vinden, in de therapie zet ik alles op alles om dat samen met jullie te bereiken. Negatieve gevoelens kunnen veranderen. Gun elkaar een kans op een meer gelukkige toekomst, geef jezelf en ook je partner de ruimte om nieuwe, betere oplossingen te gebruiken om jullie beider emotionele behoeften te bevredigen. Zie de persoon op wie je ooit verliefd bent geworden, van wie je bent gaan houden. Meestal is deze persoon nog gewoon aanwezig, hij/zij heeft zich alleen langdurig verstopt of staat voortdurend in een vechthouding, zo beschermen jullie jezelf tegen elkaar. Mijn doel als therapeut is de emotionele geborgenheid herwinnen.

Hoe overleef je een liefdesaffaire

Een realistische visie op vreemdgaan:
Waarom gaan mensen vreemd? Hoe ga je daarmee om? Kun je na een verhouding nog gelukkig zijn met elkaar en die episode helemaal afsluiten? Driekwart van de mensen blijven bij een partner nadat er sprake is geweest van ontrouw. Ontrouw en bedrog is een emotioneel traumatische ervaring, met name voor degene die bedrogen is, maar ook voor 'de dader'. In therapie is het belangrijk te onderzoeken waarom men besloten heeft vreemd te gaan. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan het op een goede manier verantwoordelijkheid nemen voor de fouten om zo het vertrouwen te kunnen herstellen. Een affaire kan een pijnlijke, doch belangrijke groeikans zijn voor een relatie, als men bereid is hard en vol overgave aan het herstel te werken. Dit laatste geldt voor beide partners maar vooral voor degene die de affaire heeft gehad. 

Scheiden of een "proefscheiding"

Tot slot kan er zich de mogelijkheid voordoen dat jullie beiden op belangrijke punten noch wilt/kunt veranderen noch dat je iets kunt accepteren, Dit kan je brengen tot de keuze dat alles hetzelfde blijft of dat je misschien de keuze dat jullie niet samen verder kunnen. Hierin maken jullie zelf een keuze. De psycholoog zal je niet tot een bepaalde keuze sturen.
Tijdens jullie relatietherapie kan het dus duidelijk worden dat jullie alsnog kiezen voor het beëindigen van de relatie. Soms kiest een paar ook voor een 'proefscheiding' en gaan beide partners gedurende een bepaalde tijd apart wonen en leven.

Scheiden is naast een rouwproces, ook praktisch en juridisch een behoorlijk rompslomp. Een psycholoog kan jullie helpen in dit proces van 'afscheid nemen en naar de toekomst kijken'. Een mediator of advocaat biedt vaak soelaas bij de praktische problemen.

Als je/jullie op een punt zijn beland waarop er niet genoeg voldoening uit de relatie wordt gehaald, dan is relatietherapie een logische stap, waarbij natuurlijk alle ruimte is voor jullie beider verhaal.
Maak gerust eens een afspraak om samen te bepalen wat jullie voordelen van relatietherapie kunnen zijn.

Psycholoog-tjimke werkte voorheen ook onder de websites www.psycholoog-lansingerland.nlwww.psycholoog-westland.nl en www.psychologie-zoetermeer.nl. Klanten uit het Westland in het algemeen, dus ook uit Lansingerland en Zoetermeer kunnen natuurlijk nog steeds terecht bij een van de locaties van Psycholoog Tjimke in Bergschenhoek of Hoek van Holland.

Bergschenhoek

Psycholoog Tjimke Bergschenhoek
Notaris Kruytstraat 36
2661 HP Bergschenhoek

Hoek van Holland

Psycholoog Tjimke Hoek van Holland
Rietdijkstraat 72 A
3151 HJ Hoek van Holland